aa
Aaro
Aleksi
Eemil
Leo
Markus
Miro
Niilo
Onni
Otso
Sampo
Santtu
Ville
Ville
aa

Joukkue

5
Savolainen Aleksi
10
Savolainen Markus
13
Ilanmaa Ville
14
Hwang Aaro
19
Laakkonen Sampo
21
Martikainen Santtu
26
Meriläinen Ville
32
Penttinen Eemil
33
Vallius Niilo
40
Nyyssönen Onni
44
Martikainen Miro
52
Honkanen Leo
91
Nyyssönen Otso

Toimihenkilöt